F.a.q

spørgsmål

Trainees i AIESEC er færdiguddannede studerende, der søger en betalt praktikplads i en periode på 6-18 måneder.

På globalt plan i AIESEC defineres dette normalt som "intern". I Danmark er en praktikplads dog typisk ulønnet arbejde – hvorfor en anden terminologi bruges her.

Trainees ansættes på lige fod med andre typer nyuddannede medarbejdere. Forskellen er, at de ikke fastansættes, men er på kontrakt i en bestemt periode, hvor man kan se dem an.


AIESEC i Danmark har en særlig aftale med STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) der sikrer, at vi har fuld indsigt i visa-processen for alle trainees.

Hvis kandidaterne ikke lever op til forventningerne og der kan påvises snyd vedrørende påvisningen af rette kompetencer, er du som virksomhed gennem kontrakten beskyttet og har ret til at opsige ansættelsesforholdet.

I hver lokal AIESEC afdeling er der en specifik gruppe, som håndterer al search- og screening af kandidater. Gruppen består af frivillige medlemmer, som alle er blevet oplært i AIESEC's standard procedurer for at gennemføre search og screening.

Prismæssigt betales der to engangsbeløb. Ét ved underskrivelse af kontrakten og ét ved mathcing af kandidaten. Derefter skal AIESEC modtage et månedligt gebyr på faciliteringen af de logistiske og sociale processer under traineens ophold.

AIESEC påtager sig en vigtig rolle i integrationen af trainee i Danmark. Vi sørger for alt det praktiske og er i løbende kontakt med praktikanten, for at sikre os deres personlige udvikling.

Det månedlige gebyr går også til sociale arrangementer og aktiviteter for at integrere jeres nye medarbejder socialt og kulturelt.

Læs mere

Man kan godt ytre ønsker for, hvilken nationalitet man gerne vil have i virksomheden, men ledes der fx efter specielle IT kompetencer, kan det ikke garanteres, at der samtidig vil forefinde et match med ønskede nationalitet.

Leder man derimod efter en kandidat, som skal varetage arbejdsopgaver, hvor det kræver at de har dybdegående viden og indsigt i det specifikke land og nationalitet, så er det naturligt at trainee skal have den bestemte nationalitet.

Ja, det kan man. I skal dog være opmærksom på, at VISA skal fornyes, for at medarbejdere fra udenfor EU kan blive i Danmark.

AIESEC anbefaler

Bliv klogere på international rekruttering

e-bog rekrutteringe-bog rekrutteringe-bog rekrutteringe-bog rekruttering